PKB per capita Polski w…

PKB per capita Polski w porównaniu do Czechosłowacji w latach 1900-2018. W porównaniu zastosowano zmienny parytet siły nabywczej tj. porównywano ceny w kolejnych latach, a nie tylko w jednym roku bazowym z dostosowanym do niego wzrostem realnego PKB.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #czechy #rafalinski