@snusmumriken90 zauważyłem, że od jakiegoś czasu prowadzisz dość aktywną agitację na rzecz Partii Razem, czy mógłbyś proszę w takim razie omówić kilka kwestii z Waszego programu, a w szczególności te które w mojej ocenie są najbardziej kontrowersyjne / niedorzeczne. Interesuje mnie jaki tok rozumowania doprowadził osoby tworzące Wasz program do konkluzji, że takie rozwiązania mogą mieć pozytywny wpływ na społeczno – ekonomiczną rzeczywistość ( cytaty są skopiowane z http://partiarazem.pl/program/ ) Nie chciałbym, żebyś potraktował to jako atak, ja popieram dużo Waszych postulatów w kwestiach światopoglądowych, natomiast nie potrafię zrozumieć jak można mieć tak niedorzeczny program ekonomiczny Wprowadzimy nową progresywną skalę podatkową, według której mniej zarabiający będą płacić niższe, a więcej zarabiający – wyższe podatki niż dziś. Wprowadzimy stawkę podatkową „dla prezesów” – 75% od dochodów powyżej 500 000 złotych rocznie 55% dla dochodów powyżej 250 tys. zł rocznie, 44% dla dochodów powyżej 120 tys. zł rocznie, Czy uważasz, że ktokolwiek będzie płacił ten podatek wg. stawki 75% albo nawet 55% ? Wprowadzenie takiej progresji spowoduje realne obniżenie wpływów podatkowych, różnica w porównaniu z obecną skalą podatkową jest taka, że już w przypadku 100 000 zł nadwyżki powyżej tego progu opłaca się podjąć działania na rzecz wyprowadzenia tej części wynagrodzenia z naszego systemu podatkowego, nie mówiąc już o osobach zarabiających dużo wyższe kwoty. Ten Wasz kalkulator podatkowy pokazuje dodatkowo, że wskutek tych „rewolucyjnych” zmian, zarabiający minimalną zyskają netto 100 zł miesięcznie xD Zabieranie bogatym i oddawanie biednym nie prowadzi do dobrobytu, wiadomo to od ok. Czytaj dalej...