„Kiedy uda się przekonać biednych ludzi, że w swojej sytuacji znaleźli się z własnej winy, że ten, kto zarobił dużo pieniędzy, na pewno na to zasłużył, a oni również mogliby się wzbogacić, gdyby wystarczająco się postarali – życie bogaczy staje się prostsze. Biedni, często wbrew własnym interesom, zaczynają domagać się ograniczenia podatków redystrybucyjnych, wydatków na cele socjalne, ograniczenia regulacji w biznesie i praw pracowniczych. Manipulacji mogą ulegać indywidualne preferencje nie tylko konsumentów, lecz także płatników podatków, pracowników i wyborców – i często tak się dzieje. Jednostki nie są „suwerennymi” całościami, jak portretują je teorie ekonomiczne w tradycji indywidualistycznej.”-Ha-Joon Chang #gruparatowaniapoziomu #ekonomia Czytaj dalej...