Na wykresie średnia płaca…

Na wykresie średnia płaca netto w złotych w wybranych krajach w latach 2000-2018.

Porównanie płac nominalnych do Polski

Porównanie siły nabywczej płac do Polski

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski