TVP miała rzekomo piękny zysk…

TVP miała rzekomo piękny zysk operacyjny w 2018, tylko że ok 30% przychodów to dotacja z budżetu. W pozycji abonament zaksięgowano kwotę ok 600 mln z budzetu Panstwa (niby rekompesata za lata 2010-2017). Biegly rewident to klepnął, mimo że taka dotacja powinna być pokazana w pozycji Pozostałe przychody operacyjne.
Brak rzetelnych audytów to podstawowy problem w PL i dlatego GPW zdycha.

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/telewizja-polska-tvp-wyniki-finansowe-w-2018-roku-przychody-z-abonamentu-i-reklam-oraz-zysk

#rachunkowosc #gielda #finanse #ekonomia #tvpis